569

Hannu Raiskio

Kuntavaaliehdokas

kokoomus

KOHTI KUNTAVAALEJA
JA UUTTA TAMPERETTA

Tampere on houkutteleva kaupunki asua ja elää. Täällä on korkeatasoinen koulutusympäristö, innovatiivinen yrittämisen ilmapiiri ja monipuolinen kulttuuri-ja tapahtumatarjonta ympäri vuoden. Ei siis ihme, että tänne suuntaavat sekä nuoret osaajat että jo seniorivaiheeseen elämässään siirtyneet. Tänne tullaan suurin odotuksin ja kaupungin innostaviin kehittämissuunnitelmiin uskoen. Tähän haasteeseen on kyettävä uskottavasti vastaamaan.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu täysin. Valtiolla, maakunnilla ja kunnilla tulee olemaan omat selkeät tehtävänsä. Uudessa tilanteessa kunnan  roolina tulee olemaan toiminta vahvana ja elinvoimaisena peruskuntana, jolla edelleen säilyy laissa määritelty yleinen toimiala kuitenkin ilman maakunnalle siirtyvää terveydenhoitoa ja sosiaalihuoltoa. Se, miten asiat lopulta muuttuvat ja kunnan uusi rooli konkretisoituu kuntalaisen arjessa, on vielä hämärän peitossa.

Olen Tampereella Kokoomuksen ehdokkaana tulevissa kuntavaaleissa, koska haluan olla mukana rakentamassa tässä uudessa tilanteessa tulevaisuuden Tamperetta. Haluan olla mukana luomassa yhteisöä, joka on elinvoimainen sivistyskunta, missä asukkaat voivat hyvin ja kaikkien arki sujuu. Haluan edistää avointa päätöksentekoa ja demokratiaa todellisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kesken. Kunnan roolin muuttuessa haluan lähteä edistämään asioita ennakkoluulottomasti puhtaalta pöydältä vanhaan takertumatta, mutta kaupungin historiaa ja sen eteen työtä tehneiden ratkaisuja kunnioittaen. Liike-elämässä hankitun muutosjohtamisen kokemukseni turvin uskon, että minulla on paljon annettavaa tulevan muutoksen toteuttamisessa.

Blogi

MIKÄ ON, KUN EI KIINNOSTA, VAIKKA PITÄISI ?

Äänestysaktiivisuus jäi 2012 kuntavaaleissa selvästi edellisiä vaaleja matalammaksi. Äänestysprosentti koko maassa oli 58,2%, Tampereella tätäkin ahaisempi 56,3%. Hätkähdyttävin tietom on se, että harvempi kuin joka kolmas nuori äänesti viime kuntavaaleissa. Nuorimmista eli alle 25-vuotiaista äänestäjistä yli kaksi kolmasosaa jätti kuntavaalit kokonaan väliin. Myös nuoret aikuiset eli 25-34-vuotiaat kävivät uurnilla harvakseltaan. Asiantuntijat eivät povaa tulevissakaan vaaleissa […]

MUUTOS TUOTTAA AINA TUSKAA

Sote- ja maakuntauudistus on massiivinen ja historiallinen muutos, joka tulee näkymään kaikkien kansalaisten arjessa. Muutoksen tarve kansalaisten sotepalveluissa on nähty tarpeelliseksi jo yli kymmenen vuotta sitten. Vasta nyt on päästy sille kynnykselle, josta ovi uuteen saadaan avattua. Mitä kauemmin pakollisia muutoksia viivytetään, sitä kipeämpää niiden toteuttaminen on. Se on nyt selvästi nähtävissä, kun seuraa keskustelua, […]

NUORIA PITÄÄ NYT ROHKAISTA YRITTÄJYYTEEN

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kunnilta maakunnille vuonna 2019, kuntien teht´ävät supistuvatr. Pelikenttä pienenee, samoin pelimerkit. Se ei kuitenkaan vähennä asioiden arvoa kuntalaisten arjessa. Vaikka jatkossa emme enää Tampereellakaan päätä erikoissairaanhoidosta, otamme edelleen kantaa katuihin, puistoihin, leikkikenttiin jne. Peruskaupungin elämä jatkuu ja meille omaan päätöksentekoon jää paljon asioita, jotka aidosti vaikuttavat arkeemme vauvasta vaariin. Huhtikuussa […]

ELY-KESKUS NÄPÄYTTI ETELÄPUISTON SUUNNITELMISTA

Eteläpuiston asemakaavamuutos ei etene kuin Strömsöössä. ELY-keskus on antanut suunnitelmista näpäyttävän lausunnon. Tampere ei ole sen mielestä ottanut kaavaoituksessa lähtökohdaksi kulttuuriympäristön vaalimista. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu johtaisi valtakunnallisestikin merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvan Hämeenpuiston osan tuhoutumiseen. Tämä olisi ely-keskuksen tulkinnan mukaan maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Eteläpuistosuunnitelmat ovat herättäneet voimakkaita tunteita kuntalaisissa. Reaktiot ovat hyvin ymmärrettäviä, koska Hämeenpuisto kokonaisuutena […]

Kysymyksiä? Älä epäile ottaa yhteyttä!